Moet u of een familielid naar de politie of de rechtbank? Vraag dan om bijstand van mijn kantoor!

Advocaat Johan Vangenechten, expert in strafrecht!

Meester Vangenechten kan u bijstaan of vertegenwoordigen voor de Raadkamer, de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank, de Kamer van Inbeschuldigingstelling, het Hof van Beroep, het Hof van Cassatie, de Strafuitvoeringsrechtbank, de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Als u verdacht wordt van een misdrijf of misdaad is het belangrijk meester Vangenechten onmiddellijk te contacteren. Teneinde uw rechten van verdediging optimaal te benutten tijdens de eerste fase van het onderzoek, kan meester Vangenechten uw belangen behartigen bij een politieverhoor of bijkomend onderzoek vragen. Hij kan u duiden op uw rechten en eventuele plichten tijdens een ondervraging.

Zo heeft u een zwijgrecht en het recht op bijstand van meester Vangenechten tijdens bepaalde politieverhoren.

Aarzel derhalve niet om meester Vangenechten te contacteren van zodra u opgeroepen wordt door de politie.

Meester Vangenechten staat ook slachtoffers bij en ook voor slachtoffers is het belangrijk onmiddellijk contact op te nemen om het onderzoek te kunnen aansturen of opvolgen.

Wanneer u uiteindelijk voor een rechtbank dient te verschijnen, zal meester Vangenechten u zo goed als mogelijk bijstaan door het feitencomplex te onderzoeken, de procedure grondig onder de loep te nemen om eventuele schendingen vast te stellen en u als mens achter de feiten te verdedigen!

© designed and hosted by webdesign PROJECT 01